Dla pacjentów

Czym jest badanie kliniczne?

Badanie kliniczne to program mający na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowego produktu leczniczego. Każdy lek, zanim trafi do aptek, musi przejść przez 4 fazy badań klinicznych.
Pierwsza faza to badanie leku na populacji zdrowych ochotników w celu oceny bezpieczeństwa produktu.
Druga oraz trzecia faza badań klinicznych to badanie leku na populacji zdiagnozowanych pacjentów, przy czym faza II trwa od kilku do kilkunastu tygodni, a faza III może trwać nawet kilka lat. Na tym etapie pacjenci otrzymują wyselekcjonowane dawki leku celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku w konkretnych dawkach lub w porównaniu z innym lekiem.
Czwarta faza to faza, w której zbierane są dodatkowe dane dotyczące leków już zarejestrowanych na rynku.


Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym?

Udział w badaniu klinicznym to szansa na otrzymanie najnowocześniejszych leków niedostępnych w Polsce. To również szansa na skorzystanie z opieki lekarzy specjalistów dostępnych dla Państwa przez całą dobę.
Firmy farmaceutyczne nieustannie poszukują nowych rozwiązań w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej i bezpiecznej terapii. Biorąc udział w programie badań klinicznych mają Państwo szansę skorzystać z najnowszych leków na kilka lat przed trafieniem danego produktu na rynek.
Innowacyjne terapie to szansa przede wszystkim dla tych pacjentów, w przypadku których dotychczas stosowana terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Dodatkową korzyścią udziału w badaniu klinicznym jest możliwość wykonania szerokiego pakietu bezpłatnych badań krwi oraz innych badań specjalistycznych i konsultacji.


Czy udział w badaniu klinicznym jest bezpieczny?

Podczas trwania całego programu będą Państwo pod opieką lekarza specjalisty, który będzie na bieżąco monitorował Państwa stan zdrowia.
Bezpieczeństwo i komfort pacjenta są naszym priorytetem, dlatego wysoko wykwalifikowany zespół badawczy będzie do Państwa dyspozycji przez cały okres trwania programu.
AppleTreeClinics jest placówką dedykowaną wyłącznie badaniom klinicznym, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dostosowaną indywidualnie, do potrzeb każdego pacjenta.


Co jeśli będę chciał zrezygnować?

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny i każdy pacjent decydujący się wziąć w nim udział, ma prawo wycofać się w każdym momencie.


Czy będę otrzymywał wynagrodzenie za udział w badaniu?

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny i pacjent nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za uczestnictwo w programie. Jednocześnie pacjent nie ponosi żadnych kosztów, co oznacza że lek badany, konsultacje lekarzy specjalistów, testy diagnostyczne oraz wszystkie dodatkowe materiały niezbędne podczas przebiegu badania są bezpłatne.


Formularz kontaktowy

Tytuł wiadomości

Imię i nazwisko

Adres email

Nr telefonu

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).